Dzisiaj jest Niedziela, 17 Luty 2019
Jeste w:    
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
Wtorek, 17 Maj 2016 11:18
Wysoko zasiku rodzinnego wynosi miesicznie:

1) 89,00 z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia;
2)118,00 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 roku ycia;
3)129,00 z na dziecko w wieku powyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.Prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do tego zasiku przysuguje:
1) rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2)opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekujc si dzieckiem, jeeli wystpia z wnioskiem do sdu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3)osobie uczcej si (osoba penoletnia uczca si, niepozostajca na utrzymaniu rodzicw w zwizku z ich mierci lub w zwizku z ustaleniem wyrokiem sdowym lub ugod sdow prawa do alimentw z ich strony).Zmieniony: Wtorek, 17 Maj 2016 11:26
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
Piątek, 16 Kwiecień 2010 10:43

Kwota zasiku rodzinnego od 1. wrzenia 2006 roku

 • na dziecko w wieku do ukoczenia 5. roku ycia - 48 z
 • na dziecko w wieku od 5. roku ycia do ukoczenia 18. roku ycia - 64 z
 • na dziecko w wieku powyej 18. roku ycia do ukoczenia 24. roku ycia - 68 z

Granice dochodu uprawniajce do wiadcze rodzinnych obowizujce od 1.09.2006 roku

Dochd miesiczny:

 • jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza 504 z
 • w przypadku gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci, kwota nie moe przekroczy 583 z
Dodatki do zasiku rodzinnego

Od 1.09.2006 roku
Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si ywego dziecka wynosi 1000,00 z na jedno dziecko.

Zmieniony: Piątek, 16 Kwiecień 2010 10:44
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
Piątek, 16 Kwiecień 2010 10:38

Zasiek rodzinny ma na celu czciowe pokrycie wydatkw na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do tego zasiku przysuguje:

 1. rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczcej si (osoba penoletnia uczca si, niepozostajc na utrzymaniu rodzicw w zwizku z ich mierci lub w zwizku z ustaleniem wyrokiem sdowym lub ugod sdow prawa do alimentw z ich strony).

Zasiek przysuguje osobie uczcej si w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia.
Zasiek rodzinny przysuguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukoczenia przez dziecko:

 • 18. roku ycia;
 • nauki w szkole, jednak nie duej ni do ukoczenia 21. roku ycia;
 • 24. roku ycia, jeeli kontynuuje nauk w szkole lub w szkole wyszej i legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci.
Zmieniony: Piątek, 16 Kwiecień 2010 10:41
 


stat4u